صفحه اصلی سایت شیرآلات بهداشتی آویسا
صفحه اطلاعات تماس سایت شیرآلات بهداشتی آویساصفحه اطلاعات تماس سایت شیرآلات بهداشتی آویساصفحه اصلی سایت شیرآلات بهداشتی آویسا

شیرآلات بهداشتی آویسا

با توجه به پیشرفت تکنولوژی ساخت شیرآلات بهداشتی در واحدهای تولیدی صاحب نام در سراسر دنیا، همواره تولید بدنه و قطعات یک محصول مطابق با استانداردهای روز دنیا و رعایت میزان سرب،ضمن ایجاد مسائل بهداشتی آن برای خانوار ایرانی که از آب خروجی شیرآلات برای مصرف مستقیم استفاده می نماید، مورد توجه قرار گرفته است.