حضور فعال رائیکا در نمایشگاه ارائه عملکردهای نوآورانه

حضور شرکت فن آوران اطلاعات رائیکا به همراه بیمارستان جامع بانوان آرش در دانشگاه علوم پزشکی تهران
این شرکت به همراه اعضای بیمارستان که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند به معرفی دستاورد ها و امکانات خود به بازدید کننده گان پرداخته و به سوالات آنان پاسخ دادند.

حضور موفق در فصل دوم جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

اپلیکیشن (آیینه مهر آرش) ویژه مراجعان و علاقمندان به بیمارستان جامع بانوان آرش ساخته شده از مجموع ۳۷ طرح ثبت نام شده از سامانه موفق به ورود به مرحله بعدی همراه با ۱۵ طرح دیگر به منظور تکمیل فرآیند کارشناسی و آشنایی بیشتر هیات داوران ارایه شد.