سایت تک صفحه ای یا One Page

سایت های تک صفحه ای ارتباط بهتری را با بازدید کنندگان برقرار می نمایند

و آیتم ها به گونه ای بهتر با کاربر ارائه می شوند

و همچنین لازم نیست کاربر برای رویت مطالب مورد نیاز خود به صفحه دیگری مراجعه نماید.

در حقیقت سایت های تک صفحه ای فعالیت وب سایت را به گونه ای داستان وار به کاربر ارائه می نماید.

امروزه کاربران با سایت های اسکرولی کاملا آشنا هستند

و با توجه به استفاده زیاد از موبایل و تبلت برای مرور وب سایت های تک صفحه ای به نسبت سایت های صفحه به صفحه بسیار کاربر پسند تر هستند

پیدا نشد

متاسفانه صفحه ای پیدا نشد.