Ncomputing

کمپانی NComputing یکی از قوی ترین و با سابقه ترین شرکت های جهان در این زمینه به شمار می رود

و شرکت فن آوران اطلاعات رائیکا به نمایندگی از این کمپانی با عرضه و پشتیبانی این فن آوری

در کشور عزیزمان به موفقیت های قابل توجهی در سازمان ها و موسسات مختلف نایل آمده است.

زیروکلاینت L series | زیروکلاینت M series | زیروکلاینت X series | زیروکلاینت L130 |  زیروکلاینت L300 | زیروکلاینت L300 | زیروکلاینت M300 |  زیروکلاینت X350 |  زیروکلاینت X550

Zero Client ها اگر چه از خانواده Thin Client ها به شمار می روند

ولی Thin Client ها می توانند بدون داشتن سیستم مرکزی و تنها به کمک سیستم عامل خود کار کنند که روشن است،

احتمال ویروسی شدن آن محتمل و افزایش قیمت آن کاملاً بدیهی است.

توجه شود Thin Client از بسیاری جهات شبیه همان PC  ولی در اندازه ای کوچک تر می باشد.